Toimintaan mukaan

Tervetuloa mukaan Tokion Suomi-koulun toimintaan! Voitte toimia koulussamme monella tavalla:

Opettajana Suomi-koulussa opettajana toimiminen on ainutlaatuinen kokemus kartuttaa opettajakokemusta ulkomailla! Suomi-koulumme opettajat toimivat ja suunnittelevat oppitunteja tiiminä. Opettaja vastaa opetusryhmänsä toiminnasta, tuntien suunnittelusta, arvioinnista sekä oppilaiden yksilöllisestä ohjaamisesta. Suomi-koulumme opettajat ovat Suomessa opettajankoulutuksen tai muun soveltavan koulutuksen saaneita kasvatusalan ammattilaisia ja heidän äidinkielensä on suomi. Opettajalle maksetaan työstään pientä palkkiota ja pyydettäessä työstä kirjoitetaan työtodistus.  

Apuopettajana toimiminen on vapaaehtoista toimintaa Suomi-koulun hyväksi. Tarvitsemme joukkoomme jatkuvasti uusia apuopettajia tuntityöskentelyämme auttamaan. Apuopettaja toimii ryhmän varsinaisen opettajan "oikeana kätenä" ja avustaa opettajaa kaikissa mahdollisissa tehtävissä. Apuopena voi toimia jokaisella koulukerralla tai halutessaan vain tiettyinä ajankohtina. Ilmoittakaa meille milloin pääsisitte meille apuopeksi! Ottakaa yhteyttä kouluumme sähköpostitse osoitteeseen suomikoulu.tokio (at) gmail.com tai yhteydenottolomakkeemme kautta. Apuopena voivat toimia kaikki yli 18-vuotiaat hyvin suomen kieltä puhuvat henkilöt. Opettajankoulutusta ei tarvita. Apuopettajana toimimisesta saa pyydettäessä työtodistuksen.

Johtokunnan jäsenenä voitte vaikuttaa Tokion Suomi-koulun toimintaan monella tavoin. Johtokunta suunnittelee ja kehittää Suomi-koulua vuosikokousten linjausten mukaisesti. Johtokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana. Johtokunta valitaan kevätkokouksessa, joka pidetään huhti-toukokuun aikana. Johtokunnan jäsenyys kestää kerrallaan aina yhden lukuvuoden eli elokuun alusta heinäkuun loppuun. Johtokunnan jäsenyys on vapaaehtoistoimintaa. Ilmoittakaa halukkuudestanne johtokunnan jäseneksi osoitteeseen suomikoulu.tokio (at) gmail.com. Lisätietoa johtokunnasta ja muista koulun hallinnollisista asioista: Hallinto.

Tukijana ja lahjoittajana voitte vapaasti valita, miten haluatte tukea koulumme toimintaa. Otamme vastaan koulun opetukseen ja muuhun toimintaan sopivaa lahjoitusmateriaalia, esimerkiksi suomenkielisiä kirjoja, lehtiä, pelejä, musiikkia, elokuvia sekä opetuskäytössä hyödynnettäviä laitteita: kannettavia tietokoneita, tulostimia, televisioita, kameroita ja videokameroita tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota voimme käyttää  Suomi-koulussamme. Kun olette esimerkiksi muuttamassa pois Tokiosta, keventäkää muuttokuormaamme ja tehkää lahjoitus koulullemme! Tulemme noutamaan lahjoitukset kotoanne tai haluamastanne paikasta. Otamme vastaan myös taloudellista tukea sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä. Pienikin lahjoitus tekee ihmeitä! Taloudellista tukemista varten olemme kehittäneet erityisen kummiohjelman, josta lisätietoja: Koulukummiksi.

 

Haluaisitteko tukea tai tulla mukaan toimintaamme jollakin muulla tavalla? Kertokaa meille miten! Olemme avoimia uusille yhteistyön muodoille. Kertokaa ajatuksistasi sähköpostitse osoitteeseen suomikoulu.tokio (at) gmail.com tai yhteydenottolomakkeemme kautta.