Oppimateriaali

Käytössämme ovat Suomesta tilatut äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjat. Oppikirjat valitaan  yksilöllisesti oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan. Koska noudatamme vain soveltuvin osin Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmaa, käytämme oppikirjoja tarvittaessa useiden lukuvuosien ajan.

Käytämme Sanoma pron Pikkumetsän Aapista tehtäväkirjoineen lukemaan opettamisessa. Ylemmillä luokilla on käytössä niin ikään Sanoma pron Pikkumetsän lukukirja- sekä Kulkuri -sarjat. Yläkouluikäiset opiskelevat Otavan Särmä-materiaalin avulla, josta käytössämme ovat sekä 'äidinkielen' että 'Suomi toisena kielenä' tehtävämateriaalit. Lisäksi käytämme tilannekohtaisesti myös muita luku- ja harjoituskirjoja. Esiopetusryhmän opetuksen tukena käytetään mm. Essin ja Ossin eskarimonisteita (Sanoma pro) 

Kun oppilas osallistuu Tokion Suomi-koulun opetukseen vähintään kahden (2) peräkkäisen lukukauden ajan, hän saa oppikirjat omakseen. Harjoituskirjat ja koulusta saadut vihot ja muut oppimateriaalit oppilas saa aina omakseen ilman vähimmäisosallistumisaikaa. 

Otamme jatkuvasti vastaan opetusmateriaalilahjoituksia! Lisätietoa toimintamme tukemisesta ja lahjoitusten tekemisestä: Toimintaan mukaan