Opetusryhmät

Tokion Suomi-koulun oppilaat on jaettu viiteen opetusryhmään iän ja kielitaitotason mukaisesti. Ryhmäjaon tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllisen huomion ja tuen antaminen jokaiselle oppilaallemme. Pienryhmissä tapahtuvan opetuksen lisäksi opiskellaan ja toimitaan myös yhdessä, yhtenä isona ryhmänä. Ladattavan tietopaketin koulun opetusryhmistä löydät täältä.

Opetusryhmät

Pienimmät Suomi-koululaiset ovat 3-vuotiaita. He opettelevat leikkien, laulujen ja lorujen lomassa kuuntelemaan ja käyttämään suomen kieltä. Pienimpiä opettavat Anna Maeda ja Meri Holmela. 

Esiopetusryhmä Pupuissa opiskelevat, 4-5 -vuotiaat, alle kouluikäiset oppilaat. Esiopetuksen tavoitteena on rohkaista oppilaita käyttämään suomen kieltä, laajentaa heidän sanavarastoaan ja lisätä heidän tietämystään Suomesta. Opetuksessa tutustutaan aakkosiin, tavuihin ja sanahahmoihin sekä harjoitellaan kirjoittamista. Opetusmenetelmät ovat ikäryhmälle soveltuvia: pelejä, leikkejä, ryhmässä toimimista ja itsenäistä tuottamista. Opetuksen tukena käytetään Essin ja Ossin eskarimoniste -materiaalia. Esiopetusryhmää opettaa Anu Jokikokko.

 

Alkuopetusryhmässä eli Lukutoukissa opettelevat 4-6 -vuotiaat oppilaat lukemaan suomea. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja motivoida oppilaita suomen kielen ylläpitämiseen ja kulttuurin tuntemukseen erilaisten toiminnallisten työtapojen kautta. Tunneilla harjoitellaan sekä lukemisen että kirjoittamisen alkeita. Oppilaita ohjataan heti alusta alkaen myös omien kirjallisten tuotosten tekoon. Suomalaiseen lastenkirjallisuuteen tutustutaan satutuokioiden merkeissä. Opetuksessa käytetään Sanoma pron Pikkumetsän Aapista sekä tehtäväkirjoja. Alkuopetusryhmää opettavaa Rebecka Asikainen.

 

Koululaisryhmissä eli Aarteenetsijöissä opiskelevat 7-17 -vuotiaat oppilaat. Toiminnan tarkoituksena on innostaa suomen kielen sekä kirjallisuuden harrastamiseen. Opiskelun tukena ja läksykirjoina käytetään Sanoma pron Pikkumetsän Lukukirjaa ja tehtäväkirjoja sekä yli 10-vuotiaiden opetuksessa Kulkuri-sarjaa. Yläkouluikäiset käyttävät Otavan Särmä-materiaalia. Lisäksi käytössä on mahdollisuuksien mukaan oppilaiden omat suomalaiset äidinkielen kirjat. Tunneilla pyritään kehittämään kieltä monipuolisesti erilaisten luku- ja kirjoitusharjoitusten sekä puheilmaisun kautta. Opetusmenetelminä käytetään myös erilaisia pelejä ja leikkejä. Suomalaiseen lasten ja nuorten kirjallisuuteen tutustutaan mm. lukupiiritoiminnan ja kirjavinkkauksen keinoin. Koululaisia opettavaa Harri Ruohonen.