Opetusryhmät

Tokion Suomi-koulun oppilaat on jaettu kolmeen opetusryhmään iän ja kielitaitotason mukaisesti. Ryhmäjaon tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllisen huomion ja tuen antaminen jokaiselle oppilaallemme. Pienryhmissä tapahtuvan opetuksen lisäksi opiskellaan ja toimitaan myös yhdessä, yhtenä isona ryhmänä. 

Opetusryhmät

Mittarimatojen ryhmässä 3-4 vuotiaat opettelevat leikkien, laulujen ja lorujen lomassa kuuntelemaan ja käyttämään suomen kieltä. Opetuksen tavoitteena on rohkaista oppilaita käyttämään suomen kieltä, laajentaa heidän sanavarastoaan ja lisätä heidän tietämystään Suomesta. Opetuksessa tutustutaan aakkosiin.

Lukutoukkien ryhmässä 5-6 -vuotiaat oppilaat opettelevat lukemaan suomea. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja motivoida oppilaita suomen kielen ylläpitämiseen ja kulttuurin tuntemukseen erilaisten toiminnallisten työtapojen kautta. Tunneilla harjoitellaan sekä lukemisen että kirjoittamisen alkeita. Suomalaiseen lastenkirjallisuuteen tutustutaan satutuokioiden merkeissä. 

 

Koululaisryhmässä opiskelevat 7-17 -vuotiaat oppilaat. Toiminnan tarkoituksena on innostaa suomen kielen sekä kirjallisuuden harrastamiseen. Tunneilla pyritään kehittämään kieltä monipuolisesti erilaisten luku- ja kirjoitusharjoitusten sekä puheilmaisun kautta. Opetusmenetelminä käytetään myös erilaisia pelejä ja leikkejä.