Koulukummiksi

Tarjoamme yrityksille ja yksityishenkilöille mahdollisuutta tukea koulumme toimintaa kummiohjelman kautta. Kummitoiminnalla yksityishenkilö tai yritys profiloituu tukemaan suomalaisin opetusmenetelmin ja -materiaalein toteutettua, laadukasta ja korkeatasoista suomen kielen ja kulttuurin opetusta koulussamme. 

Kummiohjelmaan sitoudutaan aina vuodeksi kerrallaan. Kummiohjelmaan voi liittyä milloin tahansa, myös kesken lukukauden. Kummiohjelmamme toimii seuraavasti:

Yksityishenkilöt voivat tukea koulua suorittamalla koululle palveluja joko Japanissa tai Suomessa (esim. auttamalla koulun kahvilan hoidossa, tapahtumien järjestelyissä tai oppimateriaalien hankinnassa). Yrityskummit voivat tukea koulua lahjoittamalla koululle oppimateriaaleja (esim. koulukirjoja ja tarvikkeita) tai tukemalla koulun järjestämiä tapahtumia (esim. lahjoittamalla tuotteita arpajaisvoitoiksi tai tarjoamalla välineitä tai tiloja). Kummiuteen kuuluvat tukimuodot sovitaan vuosittain jokaisen kummin kanssa erikseen.

Koulukummi saa halutessaan nimensä tai yrityksen nimen, logon ja/tai bannerimainoksen näille koulun kotisivuille. Tämän lisäksi koulukummi voi halutessaan toimittaa itsestään tai yrityksestään lyhyen esittelyn nettisivuille.

Koulukummi kutsutaan seuraamaan joulu- ja kevätjuhlaa. Tämän lisäksi koulukummilla on oikeus tulla seuraamaan kaikkia koulupäiviä, retkiä ja kokouksia. Koulukummi saa tiedokseen koulun toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, taseen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion.  Koulukummi saa toiminnastaan todistuksen, joka voidaan antaa joko koulun joulu- tai kevätjuhlassa tai esimerkiksi yrityksen omassa tilaisuudessa niin erikseen sovittaessa.

Tervetuloa Tokion Suomi-koulun kummiksi! Kummiksi voi ilmoittautua lähettämällä viestiä koulumme sähköpostiosoitteeseen suomikoulu.tokio (at) gmail.com.

Kiitos kun tuette toimintaamme! Lisätietoja millä eri tavoilla voitte olla mukana tärkeässä työssämme suomen kielen ja kulttuurin opettajana ja säilyttäjänä Tokiossa: Toimintaan mukaan