Lukukausimaksut lukuvuonna 2023-2024

Tokion Suomi-koulun opetukseen osallistuminen on maksullista. Lukukausimaksuissa on huomioitu sisaralennus. Lukukausimaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä rahastonhoitajalle, yleensä ensimmäisellä koulukerralla. 

Lukukausimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin sekä mahdolliset retkikustannukset. Mikäli oppilas osallistuu koulun toimintaan vähintään kahden (2) peräkkäisen lukukauden ajan, hän saa käyttämänsä oppikirjat omakseen. Mikäli oppilas keskeyttää opiskelunsa Tokion Suomi-koulussa ennen määräajan täyttymistä, kirjat voi erikseen määritellyllä hinnalla lunastaa itselleen. Työkirjat ja vihot oppilas saa aina omakseen, osallistumisajastaan riippumatta. Jos oppilas aloittaa tai joutuu muuton vuoksi lopettamaan Suomi-koulun kesken lukukauden, lukukausimaksujen maksaminen on erikseen neuvoteltava. Näissä tapauksissa käytämme yleensä poikkeuksellista kertamaksujärjestelmää. 

Syyslukukausi 2023 (suomalaistaustaiset lapset) 

Oppilaita samasta perheestä            Lukukausimaksu yhteensä

1                                                         ¥ 12 000

2                                                         ¥ 20 000

3                                                         ¥ 26 000

Syyslukukaudella 2023 on 8 kokoontumista, joista jokainen on kestoltaan neljä oppituntia (á 45 min.).

Kevätlukukausi 2024 (suomalaistaustaiset lapset)

Oppilaita samasta perheestä            Lukukausimaksu yhteensä

1                                                         ¥ 15 000

2                                                         ¥ 25 000

3                                                         ¥ 33 000

Kevätlukukaudella 2024 on 10 kokoontumista, joista jokainen on kestoltaan neljä oppituntia (á 45 min.).
 

 

Ei-suomalaistaustaisten lasten lukukausimaksut

Ei-suomalaistaustaisten lasten korkeampi lukukausimaksu johtuu Opetushallituksen toiminta-avustuksen kriteereistä, joiden mukaan ei-suomalaistaustaisten lasten täydentävään suomen kielen ja kulttuurin opetukseen ei voi saada Suomen valtiolta tukea. Haluamme kuitenkin Tokion Suomi-koulussa mahdollistaa opetukseemme osallistumisen myös niille lapsille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia ja/tai joiden vanhemmat eivät ole Suomen kansalaisia.

Syyslukukausi 2023 (ei-suomalaistaustaiset lapset)

Oppilaita samasta perheestä            Lukukausimaksu yhteensä

                                                        ¥ 18 000

2                                                         ¥ 30 000

3                                                         ¥ 39 000

Kevätlukukausi 2024 (ei-suomalaistaustaiset lapset)

Oppilaita samasta perheestä            Lukukausimaksu yhteensä

1                                                         ¥ 23 000

2                                                         ¥ 38 000

3                                                         ¥ 49 000

Koulun aloittava, uusi oppilas, voi halutessaan hyödyntää Tokion Suomi-koulun tarjoaman yhden maksuttoman testikerran. Mikäli oppilas päättää jatkaa koulussa testikerran jälkeen, hän maksaa lukukausimaksun kokonaisuudessaan, sisaralennukset huomioiden. Mikäli oppilas ei jatka koulussa testikerran jälkeen, hänen on ilmoitettava siitä koululle, mutta hänellä ei ole maksuvelvoitteita koulua kohtaan. Testikerta koskee vain uusia oppilaita, jotka eivät ole aiemmin olleet koulun toiminnassa mukana. Testikerran käyttämisestä ilmoitetaan etukäteen koululle sähköpostitse.